ENEnglish version

Studiu hidrogeologic

studiu hidrogeologic


Descrierea proiectului

Proiectul a implicat proiectarea si dezvoltarea de noi surse de apa pentru un judet din Romania. Datele obtinute au fost utilizate pentru definirea noilor surse de apa si, de asemenea, pentru evaluarea celor existente. Scopul proiectului a fost furnizarea unei anumite cantitati de apa catre orasele si localitatile invecinate.

Rolul nostru

Interra Applications a fost solicitata sa execute studii hidrogeologice pentru diferite locatii ale aceluiasi judet. Serviciile au inclus supravegherea executiei forajelor de apa, instalarea piezometrelor, efectuarea mai multor tipuri de teste de pompare si teste de laborator. Pe baza datelor obtinute, au fost realizate studii hidrogeologice pentru a evalua calitatea si cantitatea apei din zonele de captare descoperite.

De asemenea, au fost cercetate zonele de captare existente. Lucrarile au inclus inspectia video a forajelor existente, verificarea calitatii zonei filtrante, executia a mai multor piezometre si efectuarea testelor de pompare pentru a certifica parametri initiali.

Toate studiile hidrogeologice rezultate au fost utilizate pentru proiectarea de noi surse de apa, precum si pentru eventuala reabilitare a celor existente.